Lär dig av misstagen och lyckas

Att vara entreprenör är att våga misslyckas, och sedan fortsätta att försöka. Se inte dina misslyckanden som något problematiskt, utan helt enkelt som ny kunskap om hur man inte ska göra någonting.

Våga misslyckas

Det är många som inte har startat sitt drömföretag för att de helt enkelt inte vågar misslyckas. De är rädda för vad andra ska tro om det inte går. Eller så är de rädda för att hamna i fokus. Men du kan inte lyckas utan att våga misslyckas, och det gäller allt i livet. När du misslyckas får du helt enkelt se det som en god livserfarenhet.

Misslyckanden erfarenhet

Se dina misslyckanden som goda erfarenheter. Om du startade ett företag som behövde läggas ner kan du välja att se det som att du inte är någon företagare, eller att du har fått gå i livets skola. Och i livets skola lär man sig väldigt mycket. Ta fram papper och penna. Skriv ner vad du gjorde som fungerade bra och varför du misslyckades. Vad hade du kunnat göra annorlunda? Fanns det inte nog stor marknad för din produkt eller tjänst? Eller var du för sen med att marknadsföra företaget? Skulle företaget ha passat bättre på ett annat ställe, för att det helt enkelt inte riktade sig till kundgruppen som fanns där företaget var etablerat? Genom att ställa dig sådana frågor så har du stora möjligheter att lära dig mycket. Få mer erfarenhet, gå framåt och starta ett nytt företag. Läs också om andra företagare i branschtidningen Dagens Industri och olika biografier. Då kan du undvika än fler misstag.

Rekommenderade artiklar